sdr

Jedanaesto izdanje Biltena Škole demokratskog rukovođenja

Tim Škole demokratskog rukovođenja u saradnji sa alumnistima Škole pripremio je jedanaesto izdanje Biltena demokratskog rukovođenja.

contact