sdr

Forum demokratskog rukovođenja

 

forum alumnista

 

Zamišljen je kao okvir za praktično osposobljavanje, povećanje nivoa znanja o ključnim političkim vještinama, najbitnijim pitanjima i problemima reformskih procesa u kontekstu evropskih i transatlantskih integracija Crne Gore,
Sa idejom kreiranja platforme za kros - sektorsko povezivanje,
Imajući u vidu da je tokom prethodnih osam godina Škola prošla kroz unutrašnje promjene, koje su pratile dinamiku i razmjere reformskih procesa u zemlji, a od 2006 god., ŠDR je postala članica mreže Škola političkih studija Savjeta Evrope, time podižući kvalitet svojih programa na viši nivo, kroz interakciju sa Savjetom Evrope, kao i srodnim školama na području Zapadnog Balkana i Istočne Evrope,
Prolazeći programske sadržaje koji obuhvataju najbitnije tranzicione teme, nudeći svojim polaznicima savremene i zanimljive perspektive svakodnevnih problema, kroz interaktivni rad sa priznatim stručnjacima iz Crne Gore i inostranstva,
Svjesni da je za naš rad, od veoma bitng značaja umreženost i povezanost,
Posvećeni evropskoj demokratskoj političkoj kulturi i sistemu vrijednosti.

forum al 2

Mi, alumnisti, devet generacija Škole demokratskog rukovođenja, formiramo

  FORUM DEMOKRATSKOG RUKOVOĐENJA  
sa ciljevima:

* organizovanja i povezivanja, na način koji bi omogućio održavanje komunikacije među polaznicima,
* stvaranje uslova za dodatno obrazovanje unutar ŠDR-a ili partnerskih škola političkih studija, kao i zajedničku saradnju među samim alumnistima na osnovama programskog sadržaja ŠDR-a,
* stvaranje formalnog okvira za podršku zajednčkim aktivnostima alumnista ŠDR-a,
* konstantnog doprinosa demokratskim i integrativnim procesima u Crnoj Gori.

Rad Foruma biće javan i omogućiće svim polaznicima da učestvuje u kreiranju njegovog rada, kao i da koriste njegove i resurse ostalih alumnista.

contact