sdr

Projekat: Javni dijalog o održivom korišćenju energije u jugoistočnoj Evropi

Energia-Sostenibile-300x170Škola demokratskog rukovođenja realizuje projekat „Javni dijalog o energetskoj efikasnosti u Crnoj Gori„ uz podršku Otvorenog regionalnog fonda GIZ-a.
Projekat je dio regionalne inicijative "Osnaživanje Mreže škola političkih studija kao posrednika za process javnog dijaloga na teme klimatskih promjena i održivog korišćenja energije" koji sprovode članice Mreže škola političkih studija koja djeluje u jugoistočnoj Evropi pod okriljem Savjeta Evrope:

* Škola demokratskog rukovođenja; Crna Gora
* Akademija za politički razvoj kroz NVO DOOR; Hrvatska
* Beogradski fond za političku izuzetnost; Srbija
* Škola za političke studije; Albanija
* Centar za istraživanje i kreiranje politike CRPM; Makedonija
* Škola političkih studija Bosne i Hercegovine; BIH
* Prištinski institut za političke studije; Priština

Nacionalna subkomponenta ovog projekta ima za cilj uključivanje svih relevantnih javnih aktera u dijalog i akciju kada su u pitanju teme vezane za povećanje energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije u Crnoj Gori.
Efikasnija potrošnja energije, smanjenje troškova i štetnih emisija i proaktivno upravljanje resursima na lokalnom, nacionalnom, odnosno regionalnom nivou je jedan od najhitnijih zadataka današnjice. Tema energetske efikasnosti zauzima i centralno mjesto u EU kao najbriži i troškovno najefikasniji način za dostizanje strateških ciljeva ublažavanja klimatskih promjena, obezbjeđivanja sigurnosti snabdijevanja energijom i održivog ekonomskog razvoja.
Predviđene aktivnosti će uglavnom biti fokusirane na povećanje razumijevanja, znanja i kapaciteta kada je u pitanju zakonodavni okvir koji reguliše oblast energetske efikasnosti kao i razmjenu i promociju dobre prakse između članova Parlamenta, medija, NVO, lokalnih samouprava i biznis sektora.
U pravcu kreiranja uslova za razvoj kvalitetnih platformi za javni dijalog i jačanja kapaciteta za implementaciju Zakona o energetskoj efikasonsi kao i Nacionalnog akcionog plana za energetsku efikasnost, Škola demokratskog rukovođenja, kao nosilac ovog projekta u Crnoj Gori planirala je da organizuje serije konsultacija, sastanaka, seminara među ključnim stejkholderima.
Planirane aktivnosti prepoznajemo kao ključne za nastavak javnog dijaloga uspostavljenog u Fazi I ovog projekta, generisanje političke volje i razvijanje održivih i kvalitetnih politika kada je u pitanju energetska efikasnot i održivo korišćenje energije.
U dosadašnjoj realizaciji projekta Škola demokratskog rukovođenja uspostavila je uspješnu saradnju sa Ministarstvom ekonomije, Sektorom energetske efikasnosti.
Projekat je počeo 2011., a biće nastavljen i 2013. godine.

Pokrenut javni dijalog o unapređenju energetske efikasnosti

becici 02vInicijativa „Јаvni dijalog o unapređenju energetske efikasnosti," u organazaciji Škole demokratskog rukovođenja, po prvi put je, s ciljem pokretanja otvorenog dijaloga na jednom mjestu okupila predstavnike medija, (NVO-a) nevladinih organizacija, zatim predstavnike nekoliko vodećih lokalnih kompanija aktivnih u tržišnom sektoru eneretske efikasnosti i obnovljivih izvora energije posredstvom Odbora za energetsku efikasnost i zaštitu životne sredine Privredne komore Crne Gore i članove skupštinskog Odbora za ekonomiju, budžet i finansije kao i predstavnike Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i uređenje prostora. Događaj je otvorio direktor GIZa za Crnu Goru Peter Bonin koji je u svom uvodnom obraćanju istakao važnost javnog dijaloga u cilju kvalitetnije primjene zakonodavstva u ovoj oblasti. Seminar je održan 10. i 11. juna u hotelu „Tara" u Bečićima.

Projekat se sprovodi uz finansijsku podršku Njemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GiZ) i dio je regionalne inicijative „Javni dijalog o održivom korišćenju energije u jugoistočnoj Evropi," koji sprovode članice Mreže škola političkih studija koja djeluje u jugoistočnoj Evropi pod okriljem Savjeta Evrope.
Uz glavnog tehničkog savjetnika pri UDNP/u Hrvatska dr Zorana Morvaja i pomoćnicu ministra za energetsku efikasnost Dragicu Sekulić, učesnici su imali priliku da razmijene mišljenja i iskustva u ovoj oblasti i dobiju odgovore na konkretna pitanja koja se tiču crnogorskog institucionalnog, zakonodavnog i regulatornog okvira kao i da se upoznaju sa iskustvima i primjerima dobre prakse iz Hrvatske i Evropske unije. Sekulić je naglasila da energetksa efikasnost nije štednja već racionalno korišćenje energije pri čemu se koristi onoliko energije koliko nam je potrebno da bi zadovoljili svoje potrebe. Dakle, cilj energetske efikasnosti je ostvariti željeni rezultat uz minimalno moguće korišćenje energije i to na način koji neće narušiti nivo komfora i kvaliteta života.

Energetska efikasnost u savremenoj energetskoj politici smatra se novim izvorom energije, te se uvodi termin„negadžula" koji označava izbjegnutu potrošnju energije. Prema Morvaju, da bi se ostvarili značajniji pomaci u oblasti unapređenja energetske efikasnosti potrebno je obezbijediti političku volju i finansijsku podršku, razumijevanje okruženja i tržišta energetske efikasnosti, zatim pretočiti to razumijevanje u odgovarajući model primjene sistema za upravljanje energijom, kontinuirano raditi na izgradnji kapaciteta i stručnosti ljudi i institucija kao i podizanju javne svijesti, i obezbijediti ambijent i mehanizme za uključivanje i učešće javnosti. Nedostatak finansijskih podsticaja od strane države čini se najvećim izvorom nezadovoljstva privrednika, pa u jednom od zaključaka seminara učesnici pozivaju nadležne da se što prije krene u definisanje i obezbjeđivanje konkretnih finansijskih podsticaja kako bi se potpomogao razvoj tržišta energetske efikasnosti.

becici 03vDefinisanje politike energetske efikasnosti je kompleksan zadatak koji mora obuhvatiti ne samo krajnje potrošače, već i sve učesnike na tržištu energetske efikasnosti. Stoga je i ova inicijativa usmjerena na osnaživanje dijaloga između poslanika (članova relevantnih odbora) i predstavnika NVOa, biznis sektora, medija i stručnjaka iz javnih institucija u cilju boljeg praćenja primjene zakonodavstva kojim se reguliše ova oblast, a samim tim i njihovog aktivnijeg učešća u kreiranju kvalitetnijih javnih politika u oblasti energetske efikasnosti. Iako postoje neka „univerzalna" rješenja u podsticanju energetske efikasnosti, učesnici su se usaglasili da je ključna karakteristika uspješnog programa upravo njegovo prilagođavanje stvarnim uslovima u pojedinoj zemlji, uvažavajući sve njene specifičnosti..

Kompleksnost same materije ukazuje na kompleksnost sprovođenja politika, a samim tim i neophodnost uključivanja svih zainteresovanih aktera u društvu u cilju izgradnje međusobnog povjerenja i pribiližavanja suprotstavljenih pozicija kroz povećanje međusobnog razumijevanja. U narednom periodu se planira niz aktivnosti koje će doprinijeti daljem podsticanju dijaloga u ovoj oblasti, aktivnijem praćenju primjene zakona i stvaranje podsticaja za razvoj tržišta energetske efikasnosti.

Za sve dodatne informacije, možete nas kontakirati na tel: tel: +382 20 513 687, e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Više detalja možete pronaći na sajtu http://www.radwb.eu/

contact